0

Masowa zmiana nazwy zdjęcia na podstawie daty wykonania (EXIF) – cd. (rejestr windows i context menu)

Nie byłem zadowolony z poprzedniej metody uruchamiania skryptu do zmiany nazwy opisanego tutaj z wykorzystaniem “Send To” dlatego postanowiłem popracować nad tym aby skrypt mieć w context menu dla folderu. Udało się to z wykorzystaniem modyfikacji rejestru windows oraz samego skryptu (inaczej jest przekazywana zmienna środowiskowa).

Skrypt change_date.bat przyjął teraz zawartość:

Dodatkowo do rejestru należy dodać:

Całość potem wygląda tak:
Untitled

0

Jednolinijkowy perl z wczoraj

W ramach przypomnienia sobie perla zainspirowany przez kolegę, który do parsowania tekstu użył aż 5 programów wyskrobałem takie coś:
perl -ne '/^\w{3} \S+ \d+\:\d+\:\d+ \S+ \S+\[\d+\]\:.*?[^pl]\[(\S+)\], \S+ sasl_username\=(\S+)$/&&$1!~/10.0|192.168/o&&$h{$2}++}{($_&&print "$h{$_} $_\n") for sort {$h{$b} < => $h{$a}} keys%h' /var/log/mail.log

Skrypt ten miał być analogią do:
grep sasl_user /var/log/mail.log |egrep -v "\.pl\[|10\.0\.|192\.168\." | awk '{print $9}'| sort | uniq -c

A parsował tekst w stylu:
Czytaj dalej

0

Generator haseł w perlu

Prosty generator haseł w perlu:

Albo jak kto woli „jednolinijkowiec”:

perl -e ‚@c=(A..Z,a..z);print join(„”,@c[map{rand @c}(1..16)]).”\n”‚

0

Rakiety śnieżne Inook OX1 – TEST

Rakiety mam już od ponad czterech lat, ale że tak na prawdę to w tym roku nie było okazji ich użyć to oprę się na tym co kiedyś napisałem na www.forum.outdoor.org.pl.

Co pisze producent o tych rakietach?

Najlepiej sprzedający się model w kolekcji Inook, przemówi do wszystkich, którzy szukają „topowych” rozwiązań technicznych. Oryginalny profil oraz materiały użyte do produkcji nadają tej rakiecie wyjątkowe parametry, zwiększając jej skuteczność, lekkość i uniwersalność. Model wyposażony jest we wszystkie rozwiązania techniczne, które przyczyniły się do sukcesu marki Inook: wiązanie, mocowanie, ruchoma płyta do marszu.
Ciężar: 1000 g (1 rakieta)
Kolor: grafitowy
Waga użytkownika: 50-110 kg
Pokrowiec: na wyposażeniu
Rozmiary butów: 35-47

A jak jest na prawdę?
Czytaj dalej

0

Happy Pi Day

Happy Pi Day!

perl -e’print”\e[2J\e[12;34HHappy Pi Day!”,(map”\e[„.int(12.5+11*sin$_ /57.3).”;”.int(40.5+20*cos$_ /57.3).”H?\n”,-283..77)’